TYP ZAWIESIA NALEŻY OKREŚLIĆ W OPARCIU

O DOSTĘPNE POWYŻEJ RYSUNKI.

1 ZŁh / 2 ZŁh / 3 ZŁh / 4 ZŁh
>>> zawiesia łańcuchowe 1- / 2- / 3- / 4-cięgnowe zakończone hakami widełkowymi z zpadką.

1 ZŁhb / 2 ZŁhb / 3 ZŁhb / 4 ZŁhb
>>> zawiesia łańcuchowe 1- / 2- / 3- / 4-cięgnowe zakończone hakami widełkowymi bezpiecznymi.

1 ZŁo / 2 ZŁo / 3 ZŁo / 4 ZŁo
>>> zawiesia łańcuchowe 1- / 2- / 3- / 4-cięgnowe zakończone ogniwami równoległymi.

1 ZŁho / 2 ZŁho / 3 ZŁho / 4 ZŁho
>>> zawiesia łańcuchowe 1- / 2- / 3- / 4-cięgnowe zakończone hakami odlewniczymi (kontenerowymi) z uchem, poszerzona gardziel bez zapadki.

1 ZŁ...+s / 2 ZŁ...+s / 3 ZŁ...+s / 4 ZŁ...+s
>>> zawiesia łańcuchowe 1- / 2- / 3- / 4-cięgnowe wyposażone dodatkowo w haki skracające (w miejscu kropek występuje rodzaj zakończenia).